Gaupungene

Gaupungene er en avdeling med barn fra 0-3 år.

Trygghet, omsorg, tilhørighet og trivsel er grunnlaget for god utvikling.  Vi tilrettelegger for dette gjennom lek og samspill med tilstedeværende voksne som møter dem på deres nivå. Vi tilbringer derfor mye av tiden vår på gulvet sammen med barna.

Våre satsningsområder er:
Språk: Det er viktig med tidlig språklæring. Gjennom sang, musikk, høytlesning, fortellinger, lek og samtaler får barna mulighet til å tilegne seg språket.

Nærmiljø: Vi har et rikt miljø rundt oss som er viktig å ta med seg videre. Barna får møte verden utenfor familien med tillitt og nysgjerrighet.