Beverhiet

Barna som går på Beverhiet er mellom 3 og 6 år. Våre satsningsområder er: Samfunn, nærmiljø og natur.

Verdier vi legger vekt på er fellesskap, likeverd og vennskap. Vi legger til rette for å skape et inkluderende miljø basert på samhørighet og respekt.
Vi har fokus på læring gjennom lek. Barna leker i smågrupper, større grupper og på tvers av alder. Gjennom lek tilegner barna seg mange forskjellige kunnskaper som blant annet sosial kompetanse og språk. 
Vi har samlinger bestående av eventyr, dramatisering, sang og musikk. 
Vi er ute hver dag og vi liker å være ute. Enten det er i barnehagens utearealer hvor vi blant annet kan sykle, klatre i treet, huske, skli og grave i sandkassen eller det er ute på tur i nærmiljøet.

Engelsk
Vi har engelsk for 4 og 5 års klubbene i barnehagen. Barna blir introdusert til engelsk i rolige, trygge og morsomme omgivelser på en praktisk måte. Hver uke vil barna ha engelsk gjennom veiledet lek og aktivitet som sang, spill, oppgaver, forming og eventyr. Det er ingen prestasjonskrav til barnehagebarna. Målet er å skape en interesse og et engasjement hos barna. Slik at de skal være motiverte for engelskundervisning når de starter på skolen.


BILDER: