Om barnehagen

Tertitten barnehage eies og drives av Hanne Jahrmann og Marianne Bergmann og åpnet i 1996. Barnehagen holder til i et funkishus fra 1939, og ble påbygd og pusset opp i 2008. Barnehagen har 2 avdelinger. Gaupungene med barn fra 0-3 år og Beverhiet med barn fra 3-6 år. Barnehagen har et stabilt personale.

Natur og nærmiljø
Naturen er en inspirerende arena for lek og læring. Det gir rom for mange ulike opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Vi tilbringer derfor mye av tiden ute, og vi mener at naturen fremmer sosial og motorisk utvikling på en unik måte. Rett utenfor barnehagen ligger Ullerud banen. Det er et stort og åpent uteområde barna har gleden av å benytte å bevege seg på. Vi har diverse aktiviteter og leker som stiv heks, haien kommer, stafett, fotball og barna har også mulighet til å løpe fritt og utfolde seg.
På vinteren når snøen kommer får vi en akebakke rett utenfor da kan vi ake og stå på ski.

      

Vi benytter oss aktivt av nærmiljøet og barna får mange varierte erfaringer. Vi går på turer til blant annet skog, strender, Oscarsborg, Follo Museum, Drøbak Akvarium og Seiersten skanse, barna får mulighet til å bli kjent med og utforske nærmiljøet sitt.
Vi drar også på lengre turer til Oslo, da får barna oppleve ulike transportmidler og mange nye inntrykk. Vi har blant annet besøkt Akershus festning, slottet, rådhuset og reptilparken.

       

Stranduker
Drøbak er en badeby og det er viktig at barna lærer om vannet. På sommeren tilbringer vi to uker på Skiphellestranda og vi er der en uke på høsten. Da blir barna hentet og levert på stranda. Beverhiet(3-6år) har hele uker og Gaupungene(0-3år) deltar på noen dager.
På stranden leker vi, utforsker, bader, går på turer i området, fisker krabber, griller og har diverse aktiviteter. Barna blir bevisstgjort på sjølivet, vann og strand og de vil lære seg å ha respekt for vannet.

    

      


Vanntilvenning
De voksne i barnehagen har livredningskurs. Dette gir oss mulighet til å ha vanntilvenning på stranda. Det er Beveravdelingen som deltar på vanntilvenningen.
Da går vi gjennom ulike øvelser i vann og på land. Barna lærer å ta av og på redningsvest. Flyte i vannet med vest og uten vest. Blåse bobler, dukke kropp og hodet i vannet pluss mye annet. Etter hvert som de behersker øvelsene får de merker. Barna opplever mestring og glede i vannet.
        
                


Skiskole
Skilek er en viktig del av norsk kulturtradisjon, og en arena for stimulering til mestringsopplevelser som kan styrke barnas selvtillit og livskvalitet. Vi tilrettelegger for glede, trivsel, gode opplevelser og gode sosiale rammer for alle ute i skisporet. Barna får øve på ferdigheter som å falle og reise seg, kjøre plog, fiskeben og balanse. Barna opplever glede, mestring og samhandling samtidig som motorikken og de kognitive evnene fremmes. At barna får gå på ski på egne premisser og at de har det gøy på ski er
viktig.
   


Vangen leirskole
Vi har i mange år reist på leirskole til Vangen i Østmarka. Leirskolen er en høsttur for siste års kullet. Vangen er et stille og rolig sted hvor både barn og voksne finner roen. Vangen leirskole byr på mange fantastiske opplevelser for barna, med flott natur og nært møte med husdyr. Vi overnatter 2 netter og er der i 3 dager. Vi er med på kanopadling, beversafari, ridning, stallstell, natursti og tur med hest og kjerre. Barna vokser på denne turen og får som oftest et godt samhold gjennom disse dagene. Barna reiser hjem slitne og fornøyde med minner for livet og lukt av hest og bål i klærne. Leirskolen må betales av foreldre/foresatte.

Det kan ikke beskrives, det må bare oppleves”.

    


Klubber
Barna blir delt opp i aldersadekvate grupper som vi kaller for klubber. Når gruppene er små og aldersadekvate er det lettere for oss å se hvert enkelt barn og tilrettelegge gode aktiviteter.

Vi har 4 klubber, 2+3+4+5-årsklubb. Klubbene er en fast dag i uken. Vi har valgt å ha en fast voksen som har ansvaret for den aktuelle klubben og denne voksne har ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av klubben. Planleggingen og evalueringen skjer i samarbeid med styrer og pedagogisk leder.

                  
            


Mat

Måltidene barnehagen serverer er frokost, varmmat (3-4 ganger i uken) og ettermiddagsmat.
Til frokost og ettermiddagsmåltidet tilbys barna brød/knekkebrød, grønnsaker, frukt, melk og vann. Lunsjen (varmmat) er sunn og variert. Disse måltidene får de største barna lov til å være med å lage.

Dere må ta med matpakke og drikkeflaske en dag i uken på tur dagen. Og dere må ta med en frukt hver dag, frukten blir samlet, kuttet og delt ut.

  Besteforeldredag
Vi arrangere besteforeldredag hvert år. Dette er en dag besteforeldre og barna gleder seg til. Da blir besteforeldre invitert til barnehagen og får tilbringe litt tid sammen med barnebarna sine og får ett innblikk i barnehagehverdagen deres. Barna stiller med underholdning.