Verdier og holdninger:

Vi ønsker å skape et trygt og godt miljø der barnet gjennom et positivt selvbilde blir i stand til og hjelpe seg selv og andre, samt får mulighet til å være med på å bestemme sin egen hverdag. Verdier vi legger vekt på er fellesskap og likeverd. Vi er alle like mye verd og like nødvendig for hverandre. Derfor vil vi bygge vårt arbeid på samhørighet og respekt.

Drøbak har mye natur å by på:

Sjø/vann, skog og store friluftsområder. Naturen opptar oss og vi ønsker å overføre gledene den har å by på til barna ved å bruke den mye. Den inspirerer barna til lek på tvers av de tradisjonelle lekegruppene. Naturen fremmer sosial og motorisk utvikling på en unik måte. Vi tar naturen inn i barnehagen og fagene ut i naturen.

Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...